“Wij maken ruimte voor elkaar; ruimte voor ontmoeting en samenwerking in een socialere en mooiere stad!”

  MISSIE

  Wij zijn Vitibuck: een Rotterdams bureau voor participatie en stedelijke innovatie. Wij zetten ons in voor een socialere en mooiere stad. Samen met professionals en bewoners zoeken we naar maatschappelijke meerwaarde binnen het ruimtelijk domein.

  Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een hand-on mentaliteit, een grassroots aanpak en het samenbrengen van verschillende groepen mensen.

  Wij werken vanuit onze deskundigheid als ruimtelijke ontwerpers waarbij we middels verbeelding plannen leesbaar maken en communicatie op gang brengen. Wij zorgen ervoor dat burgerbetrokkenheid leidt tot maatwerk qua proces en ontwerp.

  VISIE

  Ons toekomstbeeld is dat we niet meer spreken van participatie maar van samenwerking. Maar dat gaat niet vanzelf; dat vergt aandacht en ondersteuning voor de gemeenschap en handvatten om die samenwerking vorm te geven. Zo kunnen we met de locatiekennis, ervaring en expertise van bewoners & ondernemers samen een socialere en mooiere stad maken!

  We zien een groeiend besef bij partijen dat de ruimtelijk-fysieke opgave ook een sociaal-duurzame opgave is. En we zien beweging van onderop; een roep naar meer zeggenschap voor bewoners; door meer betrokkenheid bij de plek, meer grip op het proces en meer verbondenheid tussen de mensen kunnen we de kracht van de gemeenschap inzetten bij ruimtelijke transformaties.

  AANPAK

  Wij werken vanuit drie perspectieven; plek, proces & mensen.
  Plek – Wij laten de potentie van een plek zien door te doen; ideeën worden getest. Zo maken wij de mogelijkheden zichtbaar voor alle betrokkenen. Middels placemaking laten we zien welke impact een kleine ingreep kan hebben.

  Proces – Wij geven participatietrajecten vorm op basis van de vraagstelling en de doelgroepen. Hierbij putten wij uit een breed palet van participatieve instrumenten. Wij leveren maatwerk gericht op een breder draagvlak waarbij ook moeilijk bereikbare doelgroepen meedoen.

  Mensen – Wij bouwen netwerken door de aanwezige energie in wijken en gemeenschappen bij elkaar te brengen en leefwereld en systeemwereld te koppelen. Bottom-up ontmoet top-down; belangrijk voor elke transitie. Wij geven community building vorm als duurzame en gelijkwaardige samenwerking.

  IMPACT

  Wij hebben ruim 10 jaar ervaring op het gebied van placemaking, participatie en community building. Vanuit onze deskundigheid bieden wij passende oplossingen voor:

  Gemeenten ondersteunen we bij participatietrajecten binnen gebiedsontwikkeling, herstructurering en transitieopgaven.

  Marktpartijen helpen we bij omgevingsmanagement en participatietrajecten.

  Corporaties ondersteunen we bij het opzetten en begeleiden van bewonerscommissies en woongemeenschappen binnen herstructureringsprojecten en nieuwbouw.

  Bewonersgroepen helpen wij bij het participatief proces en het verder brengen van hun initiatief.

  NIEUWS

  21-12-2023

  Openbare zitting Q-Team Feyenoord City

  07-09-2023

  Bewoners en Ondernemers geven Tarwekracht nieuwe impuls!

  23-03-2023

  Bijdrage en Boeklancering Included – MEI Architects and Planners

  RECENTE PROJECTEN

  Feyenoord City gaat een nieuwe fase in. Het nieuwe stadion gaat niet door en er is een nieuw Masterplan opgesteld. Het Maatschappelijk Kader hoort integraal bij het Masterplan.

  Maatschappelijk Kader Feyenoord City

  Sociale Impact

  Het oude, roemruchte Odeon heeft plaats gemaakt voor de realisatie van een nieuw woongebouw met 113 appartementen. Vitibuck is gevraagd om samen met toekomstige bewoners te werken aan een veilig en goed woonklimaat door op meer gemeenschappelijke wijze samen te wonen.

  Samen Wonen in Odeon

  Community Building

  Vitibuck geeft het participatieproces rondom de aanpak van de Tarwebuurt vorm door de bewoners direct bij de toekomstplannen te betrekken.

  Aanpak Tarwebuurt

  Participatie

  In de Rotterdamse Maashaven komt een groot park: het Nelson Mandelapark. Beweging, ontspanning en ontmoeting staan hier centraal. Grote bomen, grasvelden en twee opvallend hoge heuvels met uitzicht over de Maashaven vormen het hart van het park. Het park is een van de 7 stadsprojecten ter vergroening van de stad.

  Participatieproces Nelson Mandelapark

  Participatie

  Het ontwerp voor de entreehal gaat uit van een centrale plek: een plek om even ‘op adem te komen’ of te wachten op de taxi of bezoek. Een plek om even een praatje te maken met je medebewoners. Zo is de hal niet alleen maar doorgangsplek maar ook een ontmoetingsplek.

  Entree Lloydtoren

  Ontmoetingsplek Ontwerp

  Graaf van Portland is een laagdrempelige horecavoorziening in het Buijtenland van Rhoon. Een plek waar jong en oud gezellig kunnen eten, drinken en spelen. De exploitatie en het ontwerp van dit initiatief zijn door Vitibuck samengebracht in het bedrijfsplan. Graaf van Portland laat bezoekers kennismaken met de historie van deze plek, de agrarische producten en de akkernatuur. Een prachtig startpunt om de omgeving te ontdekken.

  Graaf van Portland

  Exploitatie Ontwerp